Chính sách vận chuyển và giao nhận

Rose Pie tiếp nhận và xử lý vận chuyển đơn hàng cho Quý khách hàng theo thời gian đã thỏa thuận với khách hàng.

Tuy nhiên, cũng có những tình huống bất khả kháng như sau:

  • Nhân viên Rose Pie liên lạc với Quý khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận đơn hàng.
  • Địa chỉ giao hàng mà Quý khách cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
  • Đối tác vận chuyển hàng hóa cho Rose Pie bị chậm trễ trong việc xử lý giao nhận.