Chính sách thanh toán                                                                

Quý khách hàng có thể lựa chọn 2 hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:

Cách 1: Chuyển khoản trước.
Quý khách chuyển khoản trước, sau đó Rose Pie tiến hành giao hàng theo thỏa thuận hoặc hợp đồng với Quý khách.

Cách 2: Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại cửa hàng.